Darba dienās 10:00 - 18:00
0 Your Grozs

Interneta veikalā shop24.lv piedāvātām precēm garantija tiek nodrošināta 24 mēnešu laikā no pirkuma datuma.Kuras laikā jāievēro preces ražotāja noteiktajiem garantijas apkalpošanas nosacījumiem.Saņemot preci, Jūs saņemsiet garantijas apliecību vai preces pirkuma karti, ar atrunātiem garantijas apkalpošanas nosacījumiem. Juridiskām personām preču garantija atsevišķos gadījumos var būt viens gads.


Vispārīgie garantijas noteikumi:

 • Garantija attiecas tikai uz to (produkciju) izstrādājumiem, kurus shop24.lv pārdod un izsniedz garantijas talonu. Garantijas termiņš ir preču ražotāja noteiktais garantijas termiņš un tam noslēdzoties klientam var tikt piedāvāts maksas apkalpošanas remonts.
 • Lai izvairītos no pārpratumiem, lūdzam Jūs rūpīgi iepazīties ar produkcijas (izstrādājuma) lietošanas instrukciju, kā arī pārbaudīt, vai pareizi aizpildīts garantijas talons. Garantijas talons ir spēkā tikai tad, ja tajā pareizi un skaidri norādīts un saskatāms: izstrādājums modelis, preces sērijas numurs, pārdošanas datums, garantijas termiņš, skaidri saskatāms pārdevēja zīmoga nospiedums, pārdevēja un pircēja paraksts. Aizliegts izdarīt jebkādas izmaiņas, izdzēst vai pārrakstīt garantijas talonā norādītos datus - šādā gadījumā talons tiek atzīts pār spēkā neesošu.
 • Patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanau atteikuma tiesību realizēšanas termiņā, preces piegādātāj firma var atteikties akceptēt pircēja vēlmi vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumos, ja prece netiek atdota tās oriģinālajā iepakojumā, preces iepakojums ir būtiski bojāts, ir sabojāts preces plombas, noplēsta aizsargplēve,ir saskatāms nevērīgas lietošanas pēdas, piemēram, skrāpējumi un tamlīdzīgi defekti.

  Vispārīgie noteikumi par patērātāja tiesībām un pienākumiem. Ministru Kabineta Noteikumi Nr.207 "Noteikumi par distances līgumu"

  Garantijas saistības tiek anulētas gadījumos:
 • ja pircējs nevar uzrādīt pienācīgi aizpildītu garantijas talonu,
 • ja produkts (izstrādājums), kas paredzēts personiskām (sadzīves, ģimenes) vajadzībām, ticis izmantots peļņas gūšanai, ražošanas vajadzībām vai citiem neatbilstošiem mērķiem,
 • ja tiek pārkāpta lietošanas instrukcija,
 • ja uz izstrādājuma saskatāmas nekvalificēta remonta pēdas,
 • ja atklātas izmaiņas izstrādājuma konstrukcijā vai shēmā, kuras atšķiras no ražotāja noteiktajām,
 • ja produkta (izstrādājuma) sērijas numurs izmainīts, izdzēsts vai to nav iespējams noteikt.

  Garantija netiek attiecināta uz šādiem izstrādājuma bojājumiem:
 • bojājumi, kurus izraisījusi svešķermeņu, vielu, šķidrumu, kukaiņu nokļūšana izstrādājuma iekšienē,
 • bojājumi, kurus izraisījusi stihija, ugunsgrēks, sadzīves faktori, nejauši ārējie faktori (strauja sprieguma maiņa elektriskajā tīklā, negaiss u.c.), kā arī nelaimes gadījumi,
 • bojājumi, kurus izraisījusi barošanas, telekomunikācijas un kabeļu tīklu parametru neatbilstība standartiem un citi līdzīgi ārējie faktori,
 • bojājumi, kurus izraisījusi nestandarta un/vai nekvalitatīvu izlietojamo materiālu, rezerves daļu, komplektējošo materiālu, piederumu (aksesuāru), dažādu veidu informācijas nesēju (ieskaitot, bet neaprobežojoties ar audiokasetēm un videokasetēm) lietošana.

  Lūdzam Jūs pievērst uzmanību tam, cik svarīgi ir pareizi uzstādīt izstrādājumu gan tā darbības drošumam, gan turpmākai pilnai garantijas apkalpošanai. Pieprasiet, lai speciālists, kurš veic uzstādīšanu, ieraksta garantijas talonā visu nepieciešamo informāciju par Jūsu izstrādājuma uzstādīšanu. Izstrādājuma noregulēšana, kuras kārtība izklāstīta lietošanas instrukcijā, netiek iekļauta garantijas apkalpošanā.

  Atteikuma tiesības :
 • Tu vari izmantot atteikuma tiesības un atgriezt preci 14 kalendāra dienu laikā no pirkuma brīža. Lai izvairītos no pārpratumiem, preces saņemšanas brīdī pārliecinies vai tā pilnībā atbilst pasūtītajai – ražotājs, modelis, krāsa, izmērs un citi būtiski parametri,
 • Pārbaudi, taču nelieto preci,
 • Neatver audioieraksta, videoieraksta vai datora programmatūras iepakojumu (attiecas arī uz plaukstdatora, navigācijas iekārtas u.c. programmatūrām);
 • Saglabā un nesabojā preces oriģinālo iepakojumu un komplektāciju,
 • Neaizmirsti pirkumu apliecinošu dokumentu un garantijas talonu!!!