Darba dienās 10:00 - 18:00
0 Your Grozs

Nopērkot preci interneta veikalā SHOP24.lv, to var atgriezt atpakaļ vai apmainīt pret citu preci šādos gadījumos:

1. Saskaņā ar LR MK noteikumiem par distances līgumu Nr.207 no 28.05.2002.g.

1.1. Preci var atgriezt 14 kalendāro dienu laikā.

Saņemot preci, lūdzam pārbaudiet, vai piegādātā prece atbilst pasūtītai.

1.2. Ja garantijas laikā prece tiek sabojāta un servisa centrs izniedz apliecinājumu (defiktācijas aktu), ka preci nav iespējams labot, vai pastāv ražotaja defekts.

2. Lai izmantotu atteikuma tiesības 1.1. un 1.2. pantos minētajos gadījumos ir jāievero sekojoši nosacījumi:

- lai izvairītos no pārpratumiem, preces saņemšanas brīdī pārliecinies vai tā pilnībā atbilst pasūtītajai – ražotājs, modelis, krāsa, izmērs un citi būtiski parametri

- nedrīkst atvērt audioierakstus, videoierakstus un datorprogrammu iepakojumus;

- jāsaglabā preces pilnu komplektāciju, arī garantijas gadījumos;

3. Lai noformētu atteikuma tiesības:

- ir jāaizpilda iesnieguma veidlapa par preces atgriešanu vai apmaiņu un parakstīto oriģinālu, kopā ar preci ir jāpiegādā uz SHOP24.lv klientu apkalpošanas centru pēc adreses: Krimuldas 10, Rīga;

- jāiesniedz preces pirkuma aplieconošus dokumentu oriģinālus (kases čeks, pavadzīme vai kvīts), garantijas talonu un defektācijas aktu, ja prece ir sabojāta.

4. Par preci samaksāta nauda tiks atgriezta Jums uz iesniegumā norādīto bankas kontu 14 darba dienu laikā pēc iesnieguma un preces piegādes uz SHOP24.lv .


Vispārīgie noteikumi par patērātāja tiesībām un pienākumiem.
Ministru Kabineta Noteikumi Nr.207 "Noteikumi par distances līgumu"

  • Prasījuma pieteikuma forma.